Bliv online med din bogholder...

Hos Netaccounting.dk tror vi på mulighederne indenfor online bogføring og vi anvender derfor økonomisystemet e-conomic i vores daglige arbejde. Du kan som kunde derfor altid få online adgang til dit regnskab og følge med i det løbende arbejde vi udfører, samt selv trække diverse rapporter og statistiker fra dit regnskab.

Ydelser

Netaccounting.dk tilbyder ydelser indenfor følgende områder:

  • Bogføring
  • Momsangivelse og indberetning
  • Kvartals- og årsregnskaber
  • Debitor/kreditorstyring
  • Driftsanalyser
  • Lønberegning og indberetning
  • Klargøring af regnskab til revision
  • Udarbejdelse af personligt regnskab